2010-12-04

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
2006 оны 12-р сарын 4-ний өдөр Мөнхсүхийн Дөлгөөн-Агь Улаанбаатар хотын 1-р төрөхөд  мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Нохой жилтэй, нумын орд

No comments:

Post a Comment