2010-12-29

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1951 оны 12-р сарын 29-ний өдөр Бадарчийн Эрдэнэтуяа Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод төрсөн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үедээ ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Могой жилтэй, матрын орд

No comments:

Post a Comment