2010-12-31

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1985 оны 12-р сарын 31-ний өдөр Энхтүвшингийн Даваажаргал Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Бар жилтэй, матрын орд

2010-12-29

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1951 оны 12-р сарын 29-ний өдөр Бадарчийн Эрдэнэтуяа Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод төрсөн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үедээ ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Могой жилтэй, матрын орд

2010-12-17

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1998 оны 12-р сарын 17-ны өдөр Чинбаатарын Цолмон, Улаанбаатар хотын 1-р төрөхөд  мэндэлсэн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Бар жилтэй, нумын орд

2010-12-09

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1998 оны 12-р сарын 9-ны өдөр Пүрэвжавын Галбадрах Говь-Алтай аймгийн Алтай хотодмэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. ... жилтэй, нумын орд

2010-12-04

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
2006 оны 12-р сарын 4-ний өдөр Мөнхсүхийн Дөлгөөн-Агь Улаанбаатар хотын 1-р төрөхөд  мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Нохой жилтэй, нумын орд

2010-02-05

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1961 оны 2-р сарын 5-ний өдөр Бадарчийн Чинбаатар, Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Хулгана жилтэй, бумбын орд