2011-03-18

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1975 оны 3-р сарын 28-ны өдөр Даваагийн Пүрэвмаа Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод төрсөн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Туулай жилтэй, хонины орд