2011-07-17

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
2006 оны 7-р сарын 17-ны өдөр Сайнсүрэнгийн Жавхлантөгс Улаанбаатар хотын Эх нялхсын эрүүл мэндийн төвд төрсөн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед 2,3 кг жинтэй, 45 см урттай байв. Нохой жилтэй, ихрийн орд
(ихэр төрсөн)

2011-07-08

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
2006 оны 7-р сарын 8-ны өдөр Пүрэвжавын Төрбаясах Улаанбаатар хотын Эх нялхсын эрүүл мэндийн төвд мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Нохой жилтэй, арслангийн орд