2011-10-22

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
2001 оны 10-р сарын 22-ны өдөр Мөнхбаатарын Эрдэмбилэг Улаанбаатар хотын 1-р төрөхөд  мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Морь жилтэй, хилэнцийн орд

2011-10-14

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1979 оны 10-р сарын 14-ний өдөр Намсрайн Бадамханд Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод мэндэлсэн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Хонь жилтэй, жинлүүрийн орд

2011-10-11

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
2009 оны 10-р сарын 11-ний өдөр Мөнхсүхийн Адьмөрөн Улаанбаатар хотын 1-р төрөхөд  мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Үхэр жилтэй, жинлүүрийн орд