2010-12-17

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1998 оны 12-р сарын 17-ны өдөр Чинбаатарын Цолмон, Улаанбаатар хотын 1-р төрөхөд  мэндэлсэн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Бар жилтэй, нумын орд

No comments:

Post a Comment