2011-09-24

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1978 оны 9-р сарын 24-ны өдөр Чинбатын Долгоржав Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын төрөх тасагт мэндэлсэн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед 3,7 кг жинтэй, ... см урттай байв. Морь жилтэй, жинлүүрийн орд

2011-09-18

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1976 оны 9-р сарын 18-ны өдөр Даваагийн Пүрэвжаргал Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын төрөх тасагт мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Луу жилтэй, охины орд

2011-09-12

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1981 оны 9-р сарын 12-ны өдөр Даваагийн Пүрэвдорж Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Бич жилтэй, охины орд

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1956 оны 9-р сарын 12-ны өдөр Бадарчийн Алтанцэцэг Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод мэндэлсэн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Бич жилтэй, охины орд

2011-09-05

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1971 оны 9-р сарын 5-ны өдөр Цээсодномын Дүүрэнхундага, Баянхонгор аймгийн Бууцагаан суманд мэндэлсэн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Нохой жилтэй, охины орд