2010-12-09

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1998 оны 12-р сарын 9-ны өдөр Пүрэвжавын Галбадрах Говь-Алтай аймгийн Алтай хотодмэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. ... жилтэй, нумын орд

No comments:

Post a Comment