2011-09-18

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1976 оны 9-р сарын 18-ны өдөр Даваагийн Пүрэвжаргал Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын төрөх тасагт мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Луу жилтэй, охины орд

No comments:

Post a Comment