2011-09-12

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1981 оны 9-р сарын 12-ны өдөр Даваагийн Пүрэвдорж Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Бич жилтэй, охины орд

No comments:

Post a Comment