2011-05-14

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1983 оны 5-р сарын 14-ний өдөр Энхтүвшингийн Бямбасүрэн Говь-Алтай аймгийн Алтай хотодтөрсөн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Нохой жилтэй, үхрийн орд

No comments:

Post a Comment