2011-05-22

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
2001 оны 5-р сарын 22-ны өдөр Чинбаатарын Мягмарцэрэн Улаанбаатар хотын 1-р төрөхөд  төрсөн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Могой жилтэй, үхрийн орд

No comments:

Post a Comment