2011-11-19

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
2006 оны 11-р сарын 19-ний өдөр Шижирбаатарын Хан-Эрдэнэ Улаанбаатар хотын 1-р төрөхөд мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Нохой жилтэй, хилэнцийн орд

No comments:

Post a Comment