2011-10-11

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
2009 оны 10-р сарын 11-ний өдөр Мөнхсүхийн Адьмөрөн Улаанбаатар хотын 1-р төрөхөд  мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Үхэр жилтэй, жинлүүрийн орд

No comments:

Post a Comment