2011-10-14

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1979 оны 10-р сарын 14-ний өдөр Намсрайн Бадамханд Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод мэндэлсэн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Хонь жилтэй, жинлүүрийн орд

No comments:

Post a Comment