2011-10-22

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
2001 оны 10-р сарын 22-ны өдөр Мөнхбаатарын Эрдэмбилэг Улаанбаатар хотын 1-р төрөхөд  мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Морь жилтэй, хилэнцийн орд

No comments:

Post a Comment