2011-08-01

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1980 оны 8-р сарын 1-ний өдөр Чинбатын Хүдэрчулуун Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод мэндэлсэн. Бие эрүүл, хүү. Төрөх үед 3,4 кг жинтэй, ... см урттай байв. Нохой жилтэй, арслангийн орд.
(Машины кабинд төрсөн)

No comments:

Post a Comment