2009-01-26

Сэтгэлийн үг

Гагнаас нэрнээсээ эхлээд энэ блог таалагдаж байна. Энэ тухай өмнө нь сонсож байгаагүй болохоор жинхэнэ сюрприз байлаа... Анхлан санаачилж өдгөө сэтгэл догдлуулах ийм ажлыг эхлүүлсэн эгчдээ болон Мийгаадаа маш ихээр талархаж байгаагаа илэрхийлье. Сэтгэлээс урсан гарч, сэтгэлд шингэх тэр сайхан зүйлүүдийг өнөөдөр эвийн гагнаасаар урлан сэтгэлдээ, итгэлдээ, бас зүрхэндээ мөнхлөнө гэдэг гайхамшигтай. Цаг хугацаа хамаг сайхан бүхнийг сэтгэлээс булаан авч чадахгүй. Итгэлийн гал өрдөж, сэтгэлд дэм өгөх та нар минь дэргэд байгаа болохоор сайхан байна. ГАГНААС...
Хүндэтгэсэн: М.Гэрэлтуяа

No comments:

Post a Comment