2009-01-27

Төрсөн өдөр

(холбогдох зураг)
1979 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Даваагийн Пүрэвсүрэн Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод мэндэлсэн. Бие эрүүл, охин. Төрөх үед ... кг жинтэй, ... см урттай байв. Морь жилтэй, хумхын орд.

No comments:

Post a Comment